Betonrenovatie

De 16 verdiepingen hoge sterflat uit de jaren '60 telt 96 appartementen en kampte met forse schade aan de galerijen. Met name de afbrokkelende steenstrips aan de buitenzijde van de borstweringen zorgden voor een gevaarlijke situatie. Daarnaast waren herstelwerkzaamheden van de galerijvloeren in het verleden niet goed uitgevoerd, waardoor delen weer los kwamen.

Op basis van onderzoek aan de galerijen, is door de betontechnoloog een herstelplan opgesteld. Gelijktijdig met de grootschalige betonrenovatie van de ruim 2 km galerijen zijn de vuilnis stortkokers aan de buitenzijde verwijderd.

schade borstweringen

detail schade

herstelde borstweringen

nieuwe galerijvloer en herstelde borstwering

Werkzaamheden

  • projectmanagement
  • prijsvorming
  • vergunningsaanvraag
  • directievoering
  • toezicht

Projectfasen

  • Programma van Eisen
  • Ontwerp
  • Realisatie


Project gegevens

Opdrachtgever:   VvE Albardaweg, Wageningen

Adviseurs:            Betontechnologie: Solid Services, Oisterwijk

Uitvoering:           Rendon, Arkel