Onderzoek jongerenvereniging Unitas, Wageningen

Sinds een aantal jaren is het verenigingsgebouw van jongerenverenigng Unitas niet meer als zodanig in gebruik. Door veranderende omstandigheden ziet de eigenaar weer mogelijkheden om het gebouw voor een breder gebruik in te gaan zetten.

Belangrijk aspect daarbij is goed in beeld te krijgen wat de technische staat van onderhoud is en  welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe impuls voor het gebouw.

Technisch en financieel is onderzocht wat er mogelijk en noodzakelijk is om het gebouw en de lokatie nieuw leven in te blazen. Met de onderzoeksresultaten in de hand kon de opdrachtgever weer verder om keuzes maken voor een vervolgtraject met betrokkenen.

Werkzaamheden

  • onderzoek
  • advies
  • kostenraming

Projectfasen

  • Haalbaarheid


Project gegevens

Opdrachtgever:   Stichting Eugeia Fonds, Wageningen

Adviseurs:            W-installatie: Lte installatie en energie advies, Wijchen

                               E-Installatie: Beerze installatieadvies, Beerzerveld