Diverse projecten

Gedurende een aantal jaren zijn kleine en grotere aanpassings-, verbouwings- en renovatieprojecten begeleid voor Rijnstate Ziekenhuizen.

De uitvoering vond plaats door verschillende  bouwbedrijven, installateurs en/of leveranciers van medische apparatuur.

De projectfasen waarin het projectmanagement werd uitgevoerd varieerden van de Programma fase tot en met de Realisatie.


Verplaatsing niersteenvergruizer, Zevenaar

In de polikliniek in Zevenaar is een bestaande behandelkamer bouwkundig en installatietechnisch aangepast, waarna de ESWL-machine vanuit de lokatie Velp verhuisd is.

Projectfase:       Realisatie

Brandveiligheidsmaatregelen, Zevenaar

Op onderdelen voldeed het ziekenhuis uit begin jaren '80 niet meer aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Er is een programma opgezet waarbij zowel bouwkundige als installatietechnische aanpassingen door het gehele huis heen zijn doorgevoerd.

Projectfase:    Programma van Eisen, Ontwerp en Realisatie (1e deel)

Balie aanpassingen, 3 lokaties

Door een gewijzigde bedrijfsvoering zijn de centrale balies in Velp en Zevenaar in bepaalde periodes (avonden en week-ends) niet meer bemand. In die periodes worden de communicatie voorzieningen afgehandeld via de Centrale Post in Arnhem. De noodakelijke installatie aanpassingen en koppelingen zijn daarvoor gerealiseerd.

Projectfase:    Ontwerp en Realisatie

Centraal Medisch Archief, Velp

Verbouwing voormailge keuken tot CMA ruimtes en verhuizing van complete archief naar nieuwe onderkomen.

Projectfase:    Realisatie

ICT afdeling fase 1, Arnhem

Verbouwing deel keldergebied tot kantoorrruimtes voor ICT afdeling.

Projectfase:    Realisatie

Poli Apotheek, Arnhem

Realisatie nieuwe Poli Apotheek naast de centrale entree, inclusief de plaatsing van een aphoteek robot.

Projectfase:    Realisatie

Klant Contact Centrum, Zevenaar

Bouwkundige en installatietechnische aanpassingen voor een nieuwe afdeling van het KCC in Zevenaar.

Projectfase:    Realisatie

Poliklinieken, Zevenaar

In het kader van de vernieuwing van de lokatie Zevenaar is in interactieve sessies met de toekomstige gebruikers en andere afdelingen het programma van eisen en ontwerp gemaakt voor de nieuwe poliklinieken in een groot deel van de begane grond.

Projectfase:    Programma van Eisen en Ontwerp

Interim huisvesting poli's, Zevenaar

Voor de realisatie van de nieuwe poliklinieken was het noodzakelijk een aantal poliklinieken voor een bepaalde tijd elders in huis een plek te geven. Met de afdelingen Oogheelkunde, KNO en Dermatologie zijn deze poli's uitgewerkt en ontworpen.

Projectfase:    Programma van Eisen en Ontwerp

Verbouwing röntgenkamer, Zevenaar

Bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan bestaande röntgenkamer na verwijdering van het oude vaste röntgen apparaat voor de plaatsing van een nieuwe mobiele C-boog.

Projectfase:    Realisatie

Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Zevenaar

In het kader van de renovatie van het ziekenhuis Zevenaar en de verplaatsing van specialismen tussen de lokaties, is een nieuw en compacter KCHL ontworpen op de 2e verdieping.

Door besluiten over gewijzigde bedrijfsvoering is het laboratorium uiteindelijk in deze vorm niet gerealiseerd.

Fase:    Programma van Eisen en Ontwerp

Poli Voortplantingsgeneeskunde, Arnhem

Realisatie nieuwe polikliniek met diverse spreek-onderzoek- en behandelkamers voor de afdeling Voortplantingsgeneeskunde


Projectfase:    Realisatie