Vereniging van Eigenaren

Of de Vereniging van Eigenaren nu groot of klein is en of er veel of minder deskundigheid binnen de vereniging aanwezig is, er zijn situaties dat onafhankelijke externe vastgoed ondersteuning naadzakelijk blijkt om goede onderhoudskeuzes te kunnen maken.

De afgelopen jaren hebben diverse Verenigingen van Eigenaren de weg naar mij gevonden voor advies over hun appartementengebouw. De vraagstukken varieerden van advies over regulier onderhoud en beoordeling van offertes, tot het complete projectmanagement van grootschalige renovaties. Bleek bij vraagstukken specialistische deskundigheid noodzakelijk, dan kon ik putten uit een uitgebreid relatiebestand van onderzoeks- en ingenieursbureaus om gezamenlijk tot een gedegen advies te komen.

Beton renovatie Beton renovatie, Wageningen

Trappenhuizen Renovatie trappenhuizen, Wageningen

Kozijnen en terrassen
Pilot lekkage kozijnen en terrassen, Wageningen

Metselwerk renovatie Metselwerk renovatie, Huizen

CV installatie
CV installatie vervanging, Wageningen