Sectoren

Mijn werkgebied mag ronduit breed en divers genoemd worden. Leuke projecten mogen doen in verschillende sectoren houdt mezelf kritisch en fris. De specifieke eigenschappen en ervaringen uit de ene sector blijken niet zelden aanvullend te zijn bij oplossingen in een andere sector.

Rode draad door alle projecten heen is het persoonlijke contact met opdrachtgevers en een goede samenwerking met ontwerpende-, adviserende- en realiserende partijen. Daarbij hecht ik grote waarde aan een goede balans tussen een mooi functioneel ontwerp enerzijds en de daarbij behorende investerings- en exploitatiekosten anderzijds. Wat mij betreft in alle situaties, maar zeker waar er sprake is van publiek geld, moet er scherp gekeken worden naar de effecten van ontwerpkeuzes op de exploitatie. Mijn ervaring is dat er in gezamenlijkheid hele mooie projecten gerealiseerd kunnen worden, die ook nog eens kosten efficiƫnt zijn.

Studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Maatschappelijke voorzieningen Maatschappelijke voorzieningen

Vereniging van Eigenaren Vereniging van Eigenaren

Particulieren

Particulieren