Interim management

Bedrijven of instellingen hebben soms tijdelijk behoefte aan extra capaciteit die in de eigen organisatie niet voor handen is. Wanneer deze behoefte betrekking heeft op project- of planontwikkeling, realisatie, beheer of onderhoud van vastgoed, kan ik hier desgewenst invulling aan geven.

Zowel aan de opdrachtgevers zijde zoals woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten als aan de opdrachtnemerszijde heb ik inmiddels veel ervaring. Doordat ik "beiden kanten van de tafel" goed ken, ben ik voor mijn klanten een bijzondere toegevoegde waarde gebleken.

Wanneer uw organisatie tijdelijk extra handen nodig heeft, steek ik die graag voor u uit mijn mouwen!