Project management

Het ontwikkelen en realiseren van een bouwplan is vaak een langdurig en ingewikkeld proces. Of het nu gaat om een kleine verbouwing of een groot nieuwbouwproject, al gauw maken veel partijen deel uit van het proces. Daarbij maakt de continu wijzigende wet- en regelgeving het geheel alleen nog maar complexer.

Om dit proces in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat de uitgangspunten helder zijn en dat het traject bewaakt wordt. Het is voorts van belang dat één persoon het proces overziet en de centrale regie houdt, opdat elke deelnemende partij zijn of haar inbreng goed én op het juiste moment doet.

Het voeren van deze juiste regie is de voornaamste taak van de bouwprojectmanager. Hij adviseert en begeleidt de opdrachtgever bij het maken van keuzes en vertegenwoordigt hem bij de andere deelnemende partijen. Dit alles met als doel om binnen de gestelde tijd en middelen het project naar de wens van de opdrachtgever te voltooien.

In de afgelopen jaren heb ik deze regiefunctie voor heel uiteenlopende opdrachtgevers naar alle tevredenheid mogen vervullen. Niet zelden bleek de samenwerking zo prettig, dat dat leidde tot nieuwe opdrachten.